עריכת סרטון ראיונות

הלקוח: ישראל מנחם אולבסקי

תיאור הפרוייקט:

.