סרטון למוסדות קרית הילד

הלקוח: מוסדות קרית הילד

הפרוייקט: סרטון שנה טובה

תיאור הפרוייקט:

.