סרטון הוקרה לדיירים

הלקוח: שלוימי גרינברגר

הפרוייקט: סרטון הוקרה לדיירים לאחר כנס חתימות

תיאור הפרוייקט:

.