עריכת סרטון לתרומות

הלקוח: יענקי קרישבסקי

הפרוייקט: עריכה ואונליין לסרטון עבור עמותת ישמח ישראל - צפת

תיאור הפרוייקט: