נפלאות מתגברות

הלקוח: חני מרזל מפיקה

הפרוייקט: סרטון תדמיתי לארגון נפלאות מתגברות - נשים אלמנות

תיאור הפרוייקט:

חני פנתה אלי לערוך ולהפיק יחד איתה את הסרטון הנ"ל לארגון נפלאות מתגברות! מפאת קוצר הזמן, התבססנו על סרטון קודם של הארגון כולל חומרים מוכנים רק הוספנו פה ושם ערכנו חתכנו שיפנו והרי התוצאה!