חלק ממצגת לארוע הוקרה לתורמים

הלקוח: מוסדות ויז'ניץ אשדוד

הפרוייקט: עריכת סרטון החל מראשית היסטורית החסידות ועד לימינו

תיאור הפרוייקט:

.