עריכת אייטמים לוועידת ויז'ניץ - בלגיה

הלקוח: יענקי קרישבסקי

תיאור הפרוייקט: