סמינר הסניף

הלקוח: סמינר הסניף

הפרוייקט: גינגלים לתוכנית

תיאור הפרוייקט:

גינגלים מגניבים לתוכנית סמינרית חלק קטן מתוך תוכנית שלמה