דינר לבית הכנסת אהבת ישראל

הלקוח: חברת ההפקות TENOR

הפרוייקט: גרעמאן טיפוגרפי משולב באומנות בחול הוקרן באולמי אווניו קריית שדה התעופה

תיאור הפרוייקט:

.